Nadační fond Neurodiverzity

Účelem Nadačního fondu je v souladu s obecně prospěšnými cíli dle aktuálně platné právní úpravy a paradigmatem neurodiverzity:

Systémová změna:

  • uskutečňovat a podporovat přednáškovou, dialogickou, aktivistickou či jinou osvětovou činnost v oblasti neurodiverzity a neurodivergence
  • podpora fyzických i právnických osob v činnosti, která spočívá v poskytování terapeutických, odlehčovacích, vychovatelských, rodičovských, osvětových, publikačních a dalších služeb a aktivit které vedou ke zlepšení kvality života jednotlivce a/nebo společnosti jako takové

Cílená pomoc:

  • podpora konkrétních osob, jejich rodin a blízkých v naplňování jejich životních potřeb nebo těžké životní situaci
  • podpora autenticity a jedinečnosti oproti normativitě, studu a skrývání

K naplnění tohoto účelu přispívají Vaše dary:

Kód pro dar prostřednictvím QR platby

Děkujeme Vám

Vše důležité o fondu naleznete níže. Chcete žádat o podporu, máte konkrétní dotazy? Neváhejte nás kontaktovat na fond@nfau.cz

Výroční zprávy a účetní uzávěrky:

2022 Výroční zpráva, Výkaz
2021 Výroční zpráva, Výkaz
2020 Výroční zpráva, Výkaz
2019 Rozvaha
2018 Výkaz
2017 Výroční zpráva, Výkaz
2016 Výroční zpráva, Výkaz
2015 Výroční zpráva pro rok 2015, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát
2014 Výroční zpráva pro rok 2014, RozvahaVýkaz ztráty a zisku
2013 Výroční zpráva pro rok 2013, Příloha NO 2013 Nadační fond Autismu, Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu, Výkaz ztráty a zisku ve zjednodušeném rozsahu

Orgány Nadačního fondu Neurodiverzity

Správní rada

Miklós Csémy, předseda
Terapeut, který pracuje s neurodivergentními klienty. Absolvoval v rámci bakalářského studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pětisemestrální certifikovaný kurs psychologie zdraví, pod vedením jejího zakladatele v ČR docenta Václava Břicháčka, kterému byl po dva semestry odborným asistentem. Po absolvování magisterského studia působil jako vrcholový manažer v mezinárodních společnostech, zabývajících se vývojem softwarových aplikací, SAAS a licencováním obsahu.

Jana Csémy
Absolvovala v rámci bakalářského studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pětisemestrální certifikovaný kurs psychologie zdraví, pod vedením jejího zakladatele v ČR docenta Václava Břicháčka, vystudovala na téže katedře magisterský obor Sociální a kulturní ekologie. Rok pracovala ve Spojených státech, působila jako vedoucí Oddělení pro zahraniční styky na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, je lektorkou problematiky autismu v kurzech pro asistenty pedagoga a poskytuje poradenské konzultace rodinám a organizacím.

Tomáš Tyle
Je pracovníkem Ministerstva vnitra České republiky.

Dozorčí rada

Michaela Rudinská
Vystudovala žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity v Praze a na University of Glamorgan ve Velké Británii. Původní profesí novinářka (Týden, Marketing&Media), později tisková mluvčí televize Nova a následně České televize, následně manažerka charitativních aktivit České televize.

Jan Kašpar
Zkušený manažer, mentor a konzultant v oblasti obchodu a řízení firem. Ve zdravotnické oblasti se zabývá aplikací bazální stimulace skrze vývoj a distribucí původních českých produktů, které přispívají ke zlepšení kvality života svých uživatelů, zejména seniorů.

Lukáš Voborský
Mgr. Lukáš Voborský, zkušený manažer projektů humanitární pomoci působil například v Caritas Switzerland na Blízkém východě a v Severní Africe, dlouhodobě působí v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární práce mimo jiné se zaměřením na vzdělávací programy v krizových oblastech a post-konfliktních regionech. Angažoval se v řízení pomoci a podpory v řadě zemí, například Haiti, Irák, Jordánsko, Kosovo, Libanon, Mongolsko, Ukrajina a další. Jako konzultant se zabývá metodikou projektového řízení, nastavováním procesů řízení, administrativních procesů, informačním a znalostním managementem a strategickým plánováním v neziskových organizacích. 

Kontakty

Adresa
Tanvaldská 1338, Praha 8, 182 00
Bankovní spojení
Transparentní účet 777901/5500
E-mail
fond@nfau.cz